Zorgbelang Gelderland

Zorgbelang Gelderland is dé consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn in Gelderland:

  • we helpen burgers met een vraag of klacht over de zorg
  • ondersteunen patiëntenverenigingen en andere belangenbehartigers
  • adviseren gemeenten, overheid en organisaties over wonen, welzijn en zorg

Zorgbelang Gelderland kan qua inbreng rekenen op ruim 500 patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden.

In het bijzonder is er aandacht voor mensen met een psychische beperking, chronisch zieken, ouderen, mensen met een lichamelijke beperking, (ouders en verwanten van) mensen met een verstandelijke beperking, ouderen en jongeren (die te maken hebben met jeugdzorg).

Alle medewerkers van Zorgbelang Gelderland zijn rechtstreeks bereikbaar.
Zie voor de contactgegevens: www.zorgbelanggelderland.nl

Bel voor vragen of klachten over de gezondheidszorg met de medewerkers van het Meldpunt Informatie & Klachtenopvang: telefoonnummer 026 384 28 25 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur).

De Vertrouwenspersonen jeugdzorg zijn bereikbaar via telefoonnummer 026 384 28 26 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur).