Zorgbelang Inclusief

Zorgbelang Inclusief

Zorgbelang Inclusief streeft naar een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar hieraan vorm geeft. 

Wij ondersteunen opdrachtgevers op het gebied van de gezondheidszorg, langdurige zorg, Wmo, GGZ, jeugdhulp, participatiewet en op het gebied van leefbaarheid. Het perspectief en de ervaringen van mensen waar het om gaat, staan altijd voorop. Onze kennis daarover en van de methodieken om deze ervaringen tot verbeteringen te laten leiden, vormen de basis voor onze diensten. Daarnaast bieden wij burgers onafhankelijk advies en ondersteuning via Adviespunt Zorgbelang.

Alle medewerkers van Zorgbelang Inclusief zijn rechtstreeks bereikbaar.
Zie voor de contactgegevens: www.zorgbelanginclusief.nl. 

Kijk voor vragen of klachten over zorg en welzijn op www.adviespuntzorgbelang.nl