In de Weerd is een initiatief van inmiddels zeven Arnhemse organisaties die ieder op eigen wijze ‘Arnhemmers inspireren tot meedoen’. De naam van het gebouw verwijst naar de ligging aan de Weerdjesstraat en associeert met ‘in de weer zijn’.

Met elkaar bieden de zeven organisaties aan Arnhemmers – van mensen met beperkingen tot vrijwilligers(organisaties) en maatschappelijke betrokken ondernemers - een breed scala aan mogelijkheden om maatschappelijke actief te zijn. De zeven organisaties gebruiken het Lunchcafé ‘Geniet in de Weerd’ om hun relaties en klanten te ontvangen. Vanwege de centrale ligging en de uitgebreide vergaderfaciliteiten, is In de Weerd ook voor externe organisaties en individuele bezoekers een aantrekkelijke plek om af te spreken en bijeenkomsten te organiseren.

Hieronder beknopte informatie over de organisaties die gehuisvest zijn in In de Weerd:

Partners

APCG

APCG
Het Arnhems Platform voor Chronisch zieken en Patiënten behartigt vanuit In de Weerd belangen van mensen met beperkingen, informeert, adviseert en geeft voorlichting.

Lees verder

Enspiratie

Enspiratie
Enspiratie is een initiatief van Bram Hanstede en Theo Duijker. Enspiratie zet zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zelfstandig te maken door het verrichten van werkzaamheden, met als resultaat een hogere loonwaarde van deze mensen. Dit doet zij door het oprichten van sociale ondernemingen en te helpen bij sociaal ondernemerschap.

Enspiratie adviseert bij:

1. Ondernemen door het zelfstandig exploiteren van sociale ondernemingen;
2. Visie en strategieontwikkeling op het gebied van sociaal ondernemen;
3. Onderzoek en rapportage op het gebied van sociaal ondernemen;
4. Interventies in organisaties op het gebied van sociaal ondernemen;
5. New business ontwikkelen op het gebied van sociaal ondernemen;
6. Methodiek ontwikkelen tbv sociaal ondernemen.

Lees verder

Siza

Siza
In In de Weerd is Siza o.a. vertegenwoordigd door de afdeling Siza Vrijwillige Inzet. De coördinator vrijwilligerswerk van Siza heeft naast haar werkplek op het hoofdkantoor van Siza (aan de Kemperbergerweg in Arnhem) ook haar werkplek in In de Weerd.

Door de samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Arnhem en de andere organisaties binnen In de Weerd, zijn er al mooie initiatieven ontstaan en is In de Weerd uitermate geschikt om je als inwoner van Arnhem (en omstreken) te oriënteren op of om informatie te krijgen over vrijwilligerswerk binnen Siza en over Siza in het algemeen.

Lees verder

Zorgbelang Gelderland

Zorgbelang Inclusief
Zorgbelang Inclusief is dé consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. Het is een koepel van cliëntenorganisaties die adviseert over zorg en welzijn vanuit de behoefte van de gebruiker en hun belangen behartigt

Lees verder