Blijft vanuit deze nieuwe basis belangen behartigen voor mensen met beperkingen, informeert, adviseert, geeft voorlichting. Houdt kantoor in In de Weerd, ontvangt bezoekers en organiseert bijeenkomsten.

Kijk voor meer info op: www.apcg.nl